Haasteet


Vastaa kilpailutyölläsi johonkin neljästä haasteesta:


1 Connect & find (liiku, löydä, tunne…)

Miten parantaisit alueen saavutettavuutta esimerkiksi julkisten kulkuvälineiden avulla? Miten alueella liikkuminen pyöräilijöille ja jalankulkijoille olisi helpompaa? Voidaanko alueen esteettömyyttä kehittää? Missä kaivataan enemmän opasteita? Miten löydät tiesi alueella helpommin paikasta toiseen? Voidaanko kampusalueen näkyvyyttä edistää jollain tapaa?

2 Inspire & enjoy (viihdy, ylläty, nautiskele…)

Mitä palveluita toisit alueelle lisää? Mikä tekisi alueesta viihtyisämmän? Tarvitaanko kampusalueelle lisää tai parempia viheralueita, joissa voi nautiskella päivästä ja ystävien seurasta? Tarvitaanko kampusalueelle lisää paikkoja, joissa eri koulutusalojen, korkeakoulujen ja yritysten henkilöt voisivat kohdata? Miten alueen elämyksellisyyttä voisi edistää? Miten kehittäisit eri korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteisöllisyyttä?

3 Create & Learn (opi, luo, jaa…)

Mitä yhteisiä oppimisympäristöjä kaipaisit alueelle lisää? Miten nyt käytettävissä olevia rakennuksia voisi paremmin hyödyntää eri toimijoiden yhteiskäytössä? Onko virtuaalisissa oppimisympäristöissä parantamisen varaa? Voisiko yhteistyötä eri korkeakoulujen ja alueella toimivien yritysten kesken lisätä? Miten uusia innovaatioita voidaan alueella tukea? Mitä uusia innovaatioita toisit alueelle?

4 Surprise us

Yllätä idealla, joka ei kuulu edellisiin kilpailuluokkiin tai yhdistää edellä mainittuja luokkia.