Arviointi


Yleisesti tuotosten tulee osoittaa käytännönläheisyyttä, tuottaa uutuusarvoa ja hyötyä toimeksiantajalle.

Kilpailu arvioidaan raadin toimesta painottaen oheisia ydinkriteereitä.

Ydinkriteerit

  1. Uutuusarvo (Idean uutuus, omaperäisyys, yllätyksellisyys, ratkaisee jonkin käytännön ongelman alueella uudella tavalla tai tuo uusia oivalluksia)
  2. Toteutettavuus ja kehityskelpoisuus (ehdotuksen käyttökontekstin ymmärrettävyys ja hyödyllisyys; idea on realistisesti toteutettavissa; ideaan pystyy liittämään helposti muita elementtejä, tai sen pystyy yhdistämään sulavasti alueen muihin hankkeisiin)
  3. Vastuullisuus (idean ekologisuus ja ajattomuus; ehdotuksessa on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus; opiskelijalähtöisyys, yhdenarvoisuus ja kansainvälisten opiskelijoiden huomioiminen)

 

Raati

Osapuolien edustajat:

Turun kaupungin edustaja (puheenjohtaja)

Korkeakoulujen edustaja

Suomen Yliopistokiinteistöjen edustaja

Turun Teknologiakiinteistöjen edustaja

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajat

Turku Science Parkin edustaja

Turun yliopistollisen keskussairaalan edustaja

 

 

Palkinnot

Palkinnot jaetaan finaalipäivänä 01.12.2016. Kilpailuluokkien palkinnot jaetaan seuraavasti:

Snap class

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan lahjalippuja 200€ arvosta.

Craft class

Viisi finalistia palkitaan seuraavasti:

  1. palkinto 2000 €
  2. palkinto 1000 €
  3. – 5. palkinto 500€